Naši kontakti

kontakt: telefon,fax,mail.

Zastupnik BAEHR tvrtka dimitto d.o.o

Cvijete Zuzorić 3

10000 Zagreb,Hrvatska

Telefon: +385 1 6130620,Telefon 2: 7774746

e-mail: dimitto@dimitto.hr 

facebook; edukacija , BAEHR , Moja kozmetika ,medicinska pedikura .

karta

Poslovnica Moja kozmetika/NSI Croatia/BAEHR

e-mail: dimitto@dimitto.hr

Mobitel za informacije o edukacijama i kupovini opreme: 098212115

Medicinska pedikura

Telefon za naruđbe usluge medicinske pedikure  : 01/88 95 870

Mobitel za naruđbu usluge medicinske pedikure i kućne posjete: 098 301237

UVJETI EDUKACIJE:

Edukacije se odvijaju inividualno sa svakim korisnikom,te je zbog toga obavezan avans za čuvanje termina koji se uračunava u cijenu.Avans je garancija dolaska na edukaciju i čuvanja termina.Ukoliko polaznik ne dođe na edukaciju u zadanom terminu gubi pravo na povrat avansa.Polaznik je dužan na vrijeme ukoliko je spriječen otkazati termin i dogovoriti novi ,te se u tom slučaju avans prebacuje u cijenu novog termina.

- Impressum -

Dimitto d.o.o

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080563762

Adresa: Cvijete Zuzorić 3,Zagreb

Telefon: 01/7774746
Račun u ADDIKO bank
Broj računa: HR5325000091101225556
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Marijana Cvija
Matični broj: 2077426
OIB: 29914306343