Što je dezinfekcija i kako se radi

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se označava cijeli niz različitih postupaka kojima se uništavaju, inhibiraju ili uklanjaju vegetativni oblici mikroorganizama, ali ne nužno i bakterijske spore. Dezinfekcijom se mikroorganizmi reduciraju na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju. Dezinfekcija označava odsutnost infekcije i postupak je kojim se stvari i predmeti čine sigurnim za rukovanje. U poslovima pedikure je dezinfekcija puno bitnija nego u nekim drugim strukama ,jer postoji veliki broj sitnih instrumenata koji zbog svog sastava nisu predviđeni za steriliziranje.Vrlo pažljivo primjenjujemo ispiranje, čišćenje i dezinfekciju svih dostupnih površine visokovrijednim dezinficijensima.

Radne površine mogu kumulirati infektivni materijal. Iza svakoga zahvata dezinficiramo ih kompresom ili staničevinom natopljenom dezinfekcijskim sredstvom. Postupak ponavljamo ovisno o broju klijenata. Podove treba prati jednim od dezinficijensa niskog stupnja djelotvornosti.

Svi instrumenti koji se upotrebljavaju pri Pedikuri nakon primjene ispiru se pod tekućom vodom i stavljaju u dezificijens. Količina dezificijensa mora biti najmanje dvostruko veća od zapremine instrumenata. Kontaminirani instrumenti predstavljaju veliki rizik za osoblje koje njima rukuje, dekontaminacija ne smije trajati kraće od preporuke proizvođača, tek tada možemo pristupiti čišćenju instrumenata, sortiranju za sterilizaciju, a ono što nije moguće sterilizirati završno, dezinficiramo visokovrijednim dezificijensom. Obzirom da među instrumentima ima puno oštrih predmeta blagodat je raditi sa ultrazvučnim aparatima za čišćenje koji osim dezinfekcije i dobro očiste instrumente. Svi otpaci, kontaminirani ili ne kontaminirani, ukoliko nisu oštri, bacaju se u vrećice s ljepljivom trakom . Na kraju radnog dana vrećica se uklanja i zalijepi samoljepljivom trakom koja se već nalazi na vrećici i odloži u otpad.

dezinfekcija